قوانین و مقررات

  • مسئولیت فروش به مشتری نهایی بر عهده فروشنده بوده و تبریک و تسلیت صرفا زیرساخت انجام فروش را در اختیار فروشنده گذاشته است.
  • چنانچه فاکتوری از سوی فروشنده در وجه تبریک و تسلیت صادر گردد مورد تایید نبوده و عواقب و خسارات احتمالی آن بر عهده فروشنده است.
  • قیمت درج شده، قیمت نهایی شامل مالیات ارزش افزوده و سایر موارد است که توسط خریدار پرداخت میگردد. بدیهی است تبریک و تسلیت هیچگونه مسئولیتی در خصوص مالیات مرتبط با فروش محصول فروشنده نخواهد داشت.
  • هماهنگی ها و تعهدات تحویل پس از فروش محصول بر عهده فروشنده است و فروشنده تمام سعی خود را جهت رضایت خریدار بکار خواهد بست.
  • چنانچه اختلافاتی بین خریدار و فروشنده رخ دهد تبریک و تسلیت سعی در تسهیل و حل آن خواهد نمود لیکن در صورت عدم توافق طرفین طرح دعوی بین دو طرف توسط خودشان در مراجع ذیصلاح صورت میگیرد.
  • چنانچه فروشنده قادر به انجام سفارشات تعهد شده نباشد ضمن از دست دادن امتیازات و یا حساب کاربری خود در بستر تبریک و تسلیت متعهد به پرداخت کمیسیون بوده و در برابر ادعاهای احتمالی خریدار مسئول است.
  • تبریک و تسلیت طی ۷۲ ساعت از زمان دریافت سفارش و به شرط تحویل شدن سفارش به خریدار مبلغ سفارش را پس از کسر کارمزد به حساب مندرج در فرم از طریق پایا واریز نماید.

دسته بندی های فروشگاه